"A Franciscu a grande cerza d'Aiellu", il ricordo di Giulio di Malta
A FRANCISCU A GRANDE “CERZA” D’AIELLU
A Ricordo di Francesco Janni A “Cerza” d’Aiellu, deceduto all’età di novantadue anni, giorno 14 Settembre 2014.
di Giulio di Malta

A Vecchia Cerza u cuoscu ha abbandunatu.
Su terminate e lutte ccu lli vienti,
chiangianu i Pini, l’Alive du “curmatu”,
l’acielli su accitati e nente sienti.
I cipressi e lle timpe duCastiellu,
stasira un fanu canti e serenate,
ìe sprejutu ccu ttie u vicchiu Aiellu,
raganduse bellizze e cose amate.
Francì! Tu Anticu ndo l’Antichi si vulatu,
nduve regne giustizia e fratellanza.
Mammata, cumu sempre, t’ha aspettatu,
cumu facie quand’ere nquatraranza.
Aiellu ìe sulu. Mò cchiù povariellu,
du passatu le reste lla “bandera,”
de l’Antichi u ricuordu forte, biellu,
ma u gas ìe friddu, ud’ìedi la vrascera.
M’assiettu, alla poltrona, allu divanu,
u pensieru fa vuli ca un te dicu,
a mente torne arriedi, assai luntanu,
e fazzu, nsuonnu, nu percursu anticu.
El Alamein, a buca, la”Pignata,”
u core sbatte cumu nu tamburru,
“l’aggancio al carro”, a fuga, la sbrittata,
“Madonna mia”! Si sarbu. Lu sussurru.
Frascati, Roma, Cassino senza vita,
Napuli, sulu cumuli e macerie,
e nui“costretti “a fare tale gita,
ppe nne fare dui misi e sante ferie.
E viiu nsuonnu i iuorni mai scordati,
l’abbuffata famosa a Petramale,
u crapiettu e llu gallu pistuniati,
ccu Ernestu ca scumave amaru sale.
E sientu chiare e parole de Papà,
quando chillu t’ha fattu la cazziata:
“Ernè, un parru io ca signu ccà,
finisciala, un ce stadi sta sparata.
Franciscu ìe cristianu da famiglia,
alla Chianta pue fare cumu vue.
Va sutta, un nde ragare na buttiglia,
sta vota, lassa stare l’usu tue.
Inchiande nu carracchiu ccu Franciscu,
porta due frese ammollate de grandianu,
nu capeccuollu, pecurinu friscu,
ca, viviendu, spizzicamu chinu, chianu.
Francì! Ti lu ricuordi u gran finale.
U Conte ccu, zuAngiulu già brilli,
Papà, zu Geniu nsieme a Zu Pascale,
ca izanu i bicchieri vispi e arzilli.
Su ricuordi ca u tiempu nun cancelle,
rose, gioielli de tiempi passati,
foto brillanti de jornate belle,
fatti dintru la storia cimentati.
E cca me fiermu, u core sbatt’assai,
t’àmu volutu bene veramente,
l’amure veru nun tramunte mmai,
ìe privilegiu eternu e brava gente.

Aiello Calabro 14 Settembre2014Commenti

Posta un commento

Salve. Grazie per il commento.
Il curatore del Blog fa presente che non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori. I commenti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o contenenti dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy, verranno cancellati.