Una lettera in diavolettu d'Ajìellu al blog, d'u cumpari Jugale d'a Massa

Riceviamo e postiamo, un fantasioso contributo dialettale di Giulio di Malta

Sig.  Bruno Pino u dutture ca supra Facce e Abbucca scrive nu fiscine de cose ca, siccome tiegnu na vrancata de brutti probremi adde venire ndo mmie. Signu Jugale da Massa ca te parru, un signu aiellise cum'e ttìe ma da banda e llà ndo cc'ìe llu Jume e llu Ponte. Te comunicu due cose, alla prima ca na vota intr'u Jume c'eranu i pisci oie un ce su cchiù. U ppecchì u sacciu ma un tu dicu ppecchì sinnò n'atra vota me rumpanu a capu come tu ben sai. Alla secunda ca tiegnu nu grande probrema ccu muglierma. Iedi nesciuta ciota ccu llu Grillu chillu ca dicica tene cinque stelle e s'iedi dedicata anima e corpu alla politica ed io me puzzu de fame ecc. ecc. Gire lli vicoli vicoli a jornate sane, raghe manifesti e carriie lli cati ccu lla colla e lli pinnielli e sse friche dda casa e du maritu. Amicu Brù, scusame si signu violentu e supratuttu si un te scrivu ccu l'italica parola, ma ccu llu diavolettu d'Aiellu, ca mi l'ha mparatu a Nanna mia Richiglia, ch'ere, viat'illa, nata, crisciuta e pasciuta intra e cupogne de Parrillò. Ciò dittu me scusu sopratuttu si io canusciu sulu lu diavolettu e lu trascrivu ccussì cumu lu vidi, ppecchì, pace all'anima sua, per la qualcosa, m'ha datu na stradata, pace all'anima sua, u cumpari Totonnu Chiappetta ca, dopu due lezioni ccu scritture, m'ha dittu: me, cumparì, io nun vuogliu nescere ciuotu ccu ttie. T'haiu mparatu a tenere u lapis dintru e manu, spette quindi a nnu geniu ppe ciotia, cumu vussuria. fare u riestu. Va all'Istitutu Magistrale saglia e scinda e scale ad'uocchi chiusi due o tri vote e te garantisciu ca ricuogli frutti importantissimi. Divienti nu Prufessorune. Brunillu mio du core, haiu fattu cumu m'ha ddittu e lla pinna me pare ca la sacciu tenere abbastanzemente alla manu. Ma sapissi quantu m'ìe custatu sta studiata. Dece vumbuni e tri punti supra n'uocchiu arrassusiia ccu don Lisistratu u Miedicu du Carminu ca a cunchiusione, m'ha dittu: “Jugà, porta dui ciri alla Madonna du Pileriu ca t'ìe juta bona”. Cca fazzu puntu ca m'haiu de ricogliere. Studia sti guai mie ca su tanti specie chillu du Grillu ccu lle stelle. Te lassu ccu lla preghiera de sistemare allu postu loru i punti e virgola ca mintu dintr'a busta ca cumu ben sai un m'ha istruitu infatti de grammaticatura.
Tuo affezzionatissimo Cumpari Jugale da Massa

Commenti

  1. oji bru' chi te vie ....mi ce vue na settimana ppe legere chillu ca scrittu ...ce forse na cummari jugale da massa

    RispondiElimina

Posta un commento

Salve. Grazie per il commento.
Il curatore del Blog fa presente che non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori. I commenti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o contenenti dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy, verranno cancellati.